Een stad, een dorp, een rivier….
Een willekeurig  nummer en een speldenprik op de landkaart verwijzen naar een plek in Nederland of in het grensgebied Duitsland en België.  Kunstenaars worden door dit toeval verbonden aan een locatie. Voor deze plek maken zij een virtueel beeld in de openbare ruimte. 

A City, a village, a river…
An arbitrary number and a pinprick on a map refer to a location in the Netherlands or a location in the borderland of Germany or Belgium. Artists make, virtually, sculptures for places that accidentally come their way.